Terug naar boven


interieurtips > interieur informatie > opleiding binnenhuisarchitect

Opleidingen en studierichtingen als interieurarchitect of ontwerper


Interieur opleiding Er bestaat niet één geijkte weg om interieurontwerper te worden. Allerlei verschillende trajecten aan diverse scholen leiden naar een diploma of getuigschrift van een interieuropleiding. Op hogeschoolniveau zijn interieurarchitectuur en interieurvormgeving de bekendste opleidingen.

Daarnaast kun je ook terecht in de talloze centra voor volwassenenonderwijs. Daar kun je praktijkgerichte lessen volgen voor het decoreren, inrichten, ontwerpen en etaleren van verschillende ruimtes. Hieronder vind je een overzicht van de bekendste interieuropleidingen.


 

Bachelorniveau: interieurarchitectuur vs. interieurvormgeving


Er bestaan twee specifieke interieuropleidingen die je aan een hogeschool kunt volgen: Master in de Interieurarchitectuur en Professionele Bachelor in de Interieurvormgeving. Als een interieurontwerper een van deze studierichtingen gevolgd heeft, kun je ervan op aan dat hij kennis van zake heeft.

 

1. Master in de interieurarchitectuur

Om master in de interieurarchitectuur te worden, moet je een voltijdse opleiding volgen van 240 studiepunten (wat in de praktijk op vier jaar neerkomt). De opleiding is zowel gericht op praktijk als op theorie. Ze heeft nauwe banden met de architectuuropleidingen en productontwikkeling. De masteropleiding specialiseert en verdiept de basisvorming uit de bacheloropleiding.

De afgestudeerde interieurarchitect beschikt over de nodige creatieve, intellectuele, praktische en technische kennis om de realisatie van interieurinrichtingen en interieurelementen vorm te geven, te plannen, te visualiseren en te begeleiden.

interieur opleidingen interieurarchitectuur en interieur vormgeving

Tewerkstelling
- Zelfstandig interieurarchitect
- Medewerker architectenbureau of ontwerpkantoor
- Calculator bij bouwbedrijven en architecten

 

Instellingen
Hogeschool voor wetenschap en kunst - Sint-Lucas Architectuur Gent
Hogeschool voor wetenschap en kunst - Sint-Lucas Architectuur Brussel
Architectuurwetenschappen Hogeschool Antwerpen - Artesis

 

 

 

2 Professionele bachelor in de interieurvormgeving

De opleiding Interieurvormgeving is een professionele bacheloropleiding van 180 studiepunten (in de praktijk vaak drie jaar). Deze opleiding is sterk praktijkgericht maar heeft een degelijke culturele, artistieke en technisch-theoretische onderbouw. Ook de afgestudeerde interieurvormgever heeft de nodige creatieve, intellectuele, praktische en technische vaardigheden in huis om de realisatie van interieur inrichtingen en interieurelementen vorm te geven, te plannen, te visualiseren en te begeleiden.

Als interieurvormgever kun je alsnog binnenhuisarchitect worden door eerst een schakeljaar te volgen. Daarna hoef je nog enkel het masterjaar te volgen van de opleiding tot interieurarchitect.

bachelor in de interieurvormgeving opleiding en interieur studierichting

Tewerkstelling - Zelfstandig interieurvormgever of interieurvormgeefster
- Medewerker architectenbureau of ontwerpkantoor
- Adviseur of verkoper in een woonwinkel
- Calculator in de bouwsector

 

Instellingen
- Hogeschool Gent, departement KASK
- Hogeschool voor wetenschap en kunst, Campus Sint-Lucas Architectuur Gent
- Hogeschool Sint-Lukas Brussel
- Lessius Mechelen - Interieur & meubel, interieurbouw

 

 

Doorstudeerrichtigen voor interieuropleidingen


Zowel de Master in de Interieurarchitectuur als de Bachelor in de interieurvormgeving kun je aanvullen met andere interieurgerelateerde opleidingen. Omdat je reeds over een ruime basis beschikt, zul je waarschijnlijk vrijstellingen kunnen krijgen voor een hoop vakken of kun je misschien zelfs een jaar overslaan. Als je een opleiding als interieurarchitect volgde, krijg je bijvoorbeeld heel wat vrijstellingen voor de richting architectuur.

Enkele voorbeelden van doorstudeerrichtingen en trajecten zijn: bachelor in meubelontwerp, productdesigner, interieur- en meubelontwerper, interieurbouw enz.

 

Interieuropleidingen in avondonderwijs of beperkt traject dagonderwijs


Er bestaan heel wat interieuropleidingen die je kunt volgen in avondonderwijs of in het korte type dagonderwijs. Ook Syntra biedt opleidingen aan in avondonderwijs voor interieurontwerpers. Na het succesvol beëindigen van die opleiding behaal je weliswaar geen diploma, maar een getuigschrift.

binnenhuisarchitect opleiding

De Lessius hogeschool in Mechelen biedt nu ook een bachelor opleiding interieurvormgeving aan in avondonderwijs. Je kunt kiezen voor twee avonden per week of een beperkte dagopleiding van één dag per week. De opleiding is uniek in Vlaanderen en richt zich op studenten die hun opleiding willen combineren met hun huidige baan en/of hun gezin. Meer info op www.lessius.eu

 

Interieuropleiding of cursus op zelfstandige basis


Tegenwoordig biedt men ook tal van online opleidingen aan die je van thuis uit kan volgen. Die richten zich vooral op specifieke onderwerpen. Enkele voorbeelden zijn keukenontwerp, ergonomie, etalage-inrichting, kleuradvies, verlichtingsadvies en energiedeskundige. Kijk zeker ook eens naar de binnenhuisarchitect opleidingen van Springtest. Hier vind je heel wat cursussen en opleiding terug over het inrichten van woningen.

 

 




 

 

interieurtips > interieur informatie > opleiding binnenhuisarchitect