Renovatiepremie badkamer 2022

Renovatiepremie badkamer 2022

Laatste update: 5 januari 2022 – Een geslaagde badkamerrenovatie kan flink wat geld kosten. Gelukkig kan je voor de renovatie van een badkamer rekenen op premies van de overheid. Zo kan je de kosten drukken en wordt je investering nóg interessanter. Een overzicht van alle badkamerrenovatie premies en subsidies waarop je aanspraak maakt, vind je in dit artikel. 

 

Beschikbare renovatiepremies badkamer 2022:

1. Overkoepelende renovatiepremie badkamer (t.e.m. 30 juni 2022)
2. Mijn VerbouwPremie sanitair (vanaf 1 juli 2022)
3. Vlaamse aanpassingspremie badkamer
4. Verlaagd btw-tarief

 

 

1. Overkoepelende renovatiepremie badkamer
(20% of 30% van het factuurbedrag) 

De Overkoepelende renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen kan je aanvragen voor renovatiewerken aan de woning, ook in de badkamer. 

 

Welke werken komen in aanmerking? 

Je kan deze premie voor badkamerrenovatie aanvragen als je een volledige of gedeeltelijke vernieuwing van de sanitaire installaties in je woning plant. Het gaat dan om:

 • Vernieuwing van bestaande sanitaire toestellen of de plaatsing van max. 1 douche, 1 ligbad, 2 wastafels en 1 wc als die nog niet aanwezig zijn in de woning
 • Kraanwerk, leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer
 • Leidingen en toebehoren voor de afvoer van water in het openbare rioleringsnet
 • Leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water
 • Natte of droge kalkbepleistering van de muren en het plafond in de badkamer

 

bedrag renovatiepremie badkamer

Deze premie voor badkamerrenovatie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. BTW), afhankelijk van je inkomen. Je moet wel voor min. € 2.500 (excl. BTW) aan facturen kunnen voorleggen. Benieuwd naar de mogelijkheden en prijs voor jouw badkamerrenovatie? Ontvang vrijblijvend advies en voorstellen van gespecialiseerde vakmannen via de offerteservice

LET OP: voor sanitaire installaties is een bovengrens voor de berekening van de premie bepaald. Bij facturen hoger dan het maximumbedrag van € 3.750 (excl. btw) houdt men enkel rekening met dat maximumbedrag voor de berekening. 

 

Voorwaarden badkamer renovatie premie

Of je kan rekenen op de badkamerrenovatie premie hangt af van verschillende voorwaarden. We sommen de belangrijkste kort op: 

 • Voor wie en welke gebouwen: zowel bewoners als verhuurders kunnen de premie voor de renovatie van een badkamer aanvragen. Het gebouw moet bovendien in het Vlaams Gewest liggen en minimum 30 jaar oud zijn. Appartementen komen ook in aanmerking.
 • Eigendom: de eigenaar-bewoner en de meerderjarige medebewoners mogen op de datum van de aanvraag geen andere woning in volledige eigendom hebben. Voor verhuurders gelden geen eigendomsvoorwaarden. 
 •  Uitvoerder van de werken: je mag zowel facturen voorleggen van werken die uitgevoerd zijn door een vakman als facturen van materiaalaankopen voor werken die je zelf uitvoerde. TIP: samenwerken met een vakman is het meest aangeraden. Een badkamerspecialist heeft de kennis en ervaring om een kwaliteitsvol resultaat te leveren. Bovendien adviseert hij je over de mogelijkheden voor een doordachte keuze op maat. Ontvang vrijblijvend offertes op maat bij meerdere specialisten! 

 

Hoe renovatiepremie badkamer aanvragen? 

Je kan deze subsidie voor een badkamer renovatie pas aanvragen nadat de werken uitgevoerd en gefactureerd zijn. Bij de aanvraag moet je een kopie van de facturen, attesten, … meesturen. Let op, de facturen mogen op dat moment niet ouder zijn dan 2 jaar.

BELANGRIJK: een vakman kan je verder informeren, bezorgt je de nodige documenten en kan zelfs helpen bij de premie aanvraag. Ontvang vrijblijvend offertes op maat van jouw project bij meerdere specialisten via de offertepagina

LET OP: deze premie kan je aanvragen t.e.m. 30 juni 2022

Vanaf 1 juli 2022 wordt de bovenstaande renovatiepremie samen met de individuele energiepremies van Fluvius eengemaakt in de nieuwe Mijn VerbouwPremie:

 • Tot en met 30 juni 2022 moet je bovenstaande renovatiepremie aanvragen zoals hierboven beschreven.
 • Tussen 1 juli en 30 september 2022 kan je de premie tijdelijk niet aanvragen.
 • Vanaf 1 oktober kan je de nieuwe Mijn VerbouwPremie aanvragen.

LET OP: als je nu nog de renovatiepremie aanvraagt, kan je met diezelfde facturen niet de Mijn VerbouwPremie aanvragen. Bekijk dus goed welk premiestelsel voor jou het meest interessant is. Wil je graag meer interesse? Laat je dan adviseren door een professional

 

 

2. Mijn VerbouwPremie voor sanitair (vanaf 1 juli 2022)

Vanaf 1 juli 2022 worden alle individuele energiepremies van Fluvius samengebundeld met de overkoepelende renovatiepremie in de nieuwe Mijn VerbouwPremie. Deze subsidieregeling heeft als doel om werken te stimuleren die de woonkwaliteit en de energie-efficiëntie van een woning bevorderen. Zo zal het bv. niet meer mogelijk zijn om te renoveren zonder de nodige aandacht te besteden aan isolatie. 

 

Welke werken komen in aanmerking?

Wil je een grondige badkamerrenovatie uitvoeren? Dan kan je een beroep doen op de Mijn VerbouwPremie. Welke werken komen in aanmerking onder de categorie ‘sanitair’? 

 • Het vervangen van leidingen van de centrale verwarming
 • Het vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren
 • Het plaatsen van een regenwaterinstallatie i.c.m. het vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren.
 • Het vernieuwen van bestaande sanitaire toestellen of het plaatsen van maximaal 1 douche, 1 ligbad, 2 wastafels en 1 toilet, als die nog niet aanwezig zijn in de woning, i.c.m. met het vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren. 

TIP: wil je terwijl ook investeren in een zonneboiler of warmtepomp(boiler)? Dan kan je evengoed een beroep doen op de Mijn VerbouwPremie. Neem op voorhand contact op met een installateur om de verschillende voorwaarden te bespreken. Start hier je aanvraag.  

 

Voor wie? 

De Mijn VerbouwPremie is er voor elke eigenaar-bewoner uit de middelste en laagste inkomenscategorie en verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor (SVK). 

 

Hoeveel bedraagt de premie?

Het premiebedrag is afhankelijk van 2 factoren: de aard van het gebouw en wie de premie aanvraagt:

 • Laagste inkomenscategorie of verhuurder aan sociaal verhuurkantoor: max. € 3.750 (max. 50% van de investering). 
 • Middelste inkomenscategorie: max. € 2.625 (max. 35% van de investering). 

LET OP: het totale factuurbedrag dat in aanmerking komt is minimaal € 1.000 en maximaal 7.500 (excl. btw), voor alle bovenstaande werken samen. 

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Voor welke gebouwen? Het gebouw (woning of appartement) ligt in het Vlaamse Gewest en is minstens 15 jaar oud op de datum van de aanvraag. Je kan de premie aanvragen voor renovatie of de realisatie van een nieuwe woning door herbestemming. Gebouwen die gesloopt en volledig herbouwd worden, komen niet in aanmerking.
 • Voor welke sanitaire toestellen? Het plaatsen van nieuwe sanitaire toestellen en installaties (bv. douche, ligbad,…) komen enkel in aanmerking wanneer je ook de sanitaire leidingen en afvoeren vernieuwt
 • Wat komt niet in aanmerking? Het plaatsen van badkamermeubels en -accessoires, elektrische verbruikstoestellen, armaturen of radiatoren en andere afgiftesystemen komen niet in aanmerking. 
 • Door wie? Je kan zelf de werken uitvoeren of deze overlaten aan een professioneel aannemer.

LET OP: wil je verzekerd zijn van een kwalitatieve en duurzame badkamerrenovatie? Vertrouw dan op een expert. Kom in contact met een badkamerspecialist actief in je regio via ons aanvraagformulier

 

Hoe vraag ik de Mijn VerbouwPremie aan?

Vanaf 1 oktober 2022 kan je de Mijn VerbouwPremie online aanvragen via het digitaal loket. Dat moet normaal uiterlijk 2 jaar na datum van de laatste factuur. Uitzondering: tussen 1 oktober en 31 december 2022 kan je de premie aanvragen voor facturen die op dat moment max. 2 jaar en 3 maand oud zijn.

Documenten die je nodig hebt bij de aanvraag zijn o.a. de (eind)facturen, het attest van de aannemer, … Een vakman voorziet je van de nodige documenten en kan je helpen om de Mijn VerbouwPremie aan te vragen. Ontvang vrijblijvend offertes van badkamerspecialisten via de offertepagina.

 

 • Hoe vaak kan ik de Mijn VerbouwPremie aanvragen?
  De premie voor (elektriciteit en) sanitair kan je slechts om de 5 jaar aanvragen. Eerdere aanvragen voor een overkoepelende renovatiepremie tellen niet mee. Voor andere categorieën binnen de Mijn VerbouwPremie gelden andere termijnen. 
 • Kan ik de renovatiepremie én Mijn VerbouwPremie samen aanvragen?
  Nee. Voor dezelfde werken kan je niet beide premies aanvragen. Je kan enkel een beroep doen op de Mijn VerbouwPremie voor facturen of delen van facturen waarvoor je nog geen renovatiepremie hebt aangevraagd. 

  TIP: twijfel je welk premiestelsel het interessantst is voor jou? Je vakman kan je hierover verder informeren. Blijkt de Mijn VerbouwPremie interessanter? Dan hoef je zeker niet te wachten met je badkamerrenovatie om in aanmerking te komen. Ontvang offertes op maat van badkamerspecialisten actief in je regio via ons contactformulier

 

badkamer renovatie premies
Shutterstock

 

3. Vlaamse aanpassingspremie badkamer
(50% van het factuurbedrag)

Het gebruik van de badkamer is minder vanzelfsprekend naarmate je ouder wordt. De Vlaamse aanpassingspremie is er daarom voor 65-plussers die hun woning aanpassen aan de noden van het ouder worden. 

 

Welke aanpassingswerken komen in aanmerking?

Twee categorieën van aanpassingswerken komen in aanmerking voor deze premie. Je kan voor elke categorie afzonderlijk een premie aanvraag indienen:  

 

1. Technische installaties of hulpmiddelen 

Volgende aanpassingswerken in de badkamer komen in aanmerking: 

 • Installeren van een aangepaste badkamer met minstens 1 douche en 1 wastafel. Een 2e badkamer komt enkel in aanmerking voor deze badkamerrenovatie premie als die zich op een andere verdieping bevindt dan de eerste
 • Plaatsen van een aangepast toilet of een 2e toilet op een andere verdieping
 • Plaatsen van handgrepen en steunmiddelen in sanitaire ruimtes

Andere werken die in aanmerking komen: het plaatsen van een traplift of rolstoelplateaulift, het aanbrengen van elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen en het automatiseren van deuren, garagepoorten of rolluiken.

 

2. Verbouwingen om de toegang tot de woning te bevorderen

Volgende aanpassingswerken in de badkamer komen in aanmerking: 

 • Het vergroten of functioneel herschikken van sanitaire ruimtes

Andere werken die in aanmerking komen: het toegankelijk maken van de woning via hellende vlakken, het aanpassen van gangbreedtes en deuropening, het wegwerken van niveauverschillen, … 

 

 

BEDRAG aanpassingspremie BADKAMER

Per onderdeel bedraagt de premie 50% van de som van de goedgekeurde facturen (incl. btw). Per onderdeel kan je max. 1.250 euro krijgen. Benieuwd naar de mogelijkheden en prijs voor jouw badkamerrenovatie? Vergelijk gratis voorstellen van gespecialiseerde vakmannen via de offerteservice

 

VOORWAARDEN aanpassingspremie badkamer

Een Vlaamse aanpassingspremie kan je enkel krijgen onder bepaalde voorwaarden. We sommen de belangrijkste kort op: 

 • Voor wie en welke gebouwen: zowel bewoners als verhuurders kunnen de Vlaamse aanpassingspremie voor werken in de badkamer aanvragen. De aanvrager (of een ander inwonend gezinslid) moet op dat moment minstens 65 jaar oud zijn. Het gebouw moet bovendien in het Vlaams Gewest liggen.
 • Aantal aanvragen: in een periode van 10 jaar kan je 2 keer een aanpassingspremie aanvragen. Elke aanvraag moet wel betrekking hebben op een andere categorie van werken. 
 •  Uitvoerder van de werken: je mag zowel facturen voorleggen van werken uitgevoerd door een vakman als facturen van materiaalaankopen voor zelf uitgevoerde werken. TIP: samenwerken met een ervaren badkamerspecialist is sterk aangeraden. Zo’n vakman zorgt voor een kwalitatief eindresultaat en geeft je gericht advies op maat van jouw situatie. Ontvang vrijblijvend offertes op maat.

 

Hoe aanpassingspremie badkamer aanvragen? 

Je kan deze aanpassingspremie voor badkamerwerken pas aanvragen nadat de werken uitgevoerd en gefactureerd zijn. Bij de aanvraag moet je een kopie van de facturen, attesten, … meesturen. Let op, de facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar.

TIP: een vakman kan je verder informeren, bezorgt je de nodige documenten en kan zelfs helpen bij de aanvraag van de premie. Ontvang vrijblijvend advies en prijzen op maat bij vakmannen actief in jouw regio via de offertepagina.

Kan ik verschillende premies combineren? 

Als je aan alle voorwaarden voldoet is het mogelijk om bepaalde premies te combineren. Je mag wel nooit verschillende premies van Wonen-Vlaanderen aanvragen voor dezelfde facturen. Je informeert je best over de mogelijkheden bij een gespecialiseerde vakman actief in je buurt

 

 

renovatiepremie badkamer
Shutterstock

 

4. Verlaagd btw-tarief
(van 21% naar 6%)

Voor badkamerrenovatiewerken kan je ook genieten van een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21%. De woning moet dan wel ouder zijn dan 10 jaar en mag slechts gedeeltelijk (minder dan 50%) voor beroepsdoeleinden gebruikt worden. Daarnaast moet je een beroep doen op 1 erkende aannemer.

 

Welke werken komen in aanmerking? 

In verband met het renoveren van de badkamer komen o.a. volgende werken in aanmerking:

 • Plaatsen van sanitair (wc’s, bad, douche, wastafel, …) aangesloten op de waterleiding of de riolering, bijhorende vaste badkamerkasten op maat, vaste ventilators en luchtverversers
 • Schilderwerken
 • Wandbekleding of vloerbekleding (tegels, laminaat …) die wordt vastgemaakt of ter plaatse op maat wordt gesneden volgens de afmetingen van de te bedekken oppervlakte

 

Hoe kan ik aanspraak maken op het verlaagde btw-tarief?

Je betaalt slechts 6% btw voor de arbeids- én de materiaalkosten. De levering en plaatsing van de materialen moet dan wel door 1 aannemer gebeuren. Doe-het-zelvers krijgen dus geen verlaagd btw-tarief op de aankoop van materialen.

BELANGRIJK: benieuwd naar de mogelijkheden en kosten om jouw badkamer te renoveren? Ontvang vrijblijvend offertes en advies op maat aan via onze offertepagina.

 

 

fAQ renovatiepremie badkamer 2022

Heb je nog vragen over de mogelijke renovatiepremies voor je badkamer? Dan kan je altijd terecht bij een badkamerspecialist voor advies op maat. Ook hieronder beantwoorden we kort enkele veelgestelde vragen rond de badkamerrenovatie premies.

 • Komt er 1 premie voor renovaties en energiebesparende maatregelen?
  Ja, in de 2e helft van 2022 kan je voor renovaties én energiebesparende maatregelen de Mijn Verbouwpremie aanvragen. Kortom, je kan terecht bij 1 loket voor zowel investeringen in woningkwaliteit als energie-efficiëntie. De premiebedragen zullen afhangen van je inkomen.

  LET OP: de voorwaarden, bedragen, … van de Mijn Verbouwpremie zijn nog niet officieel goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Eventuele wijzigingen zijn dus niet uitgesloten. 
 • Op welke badkamerrenovatie premies heb ik recht?
  Dat hangt af van de werken in de badkamer die je laat uitvoeren, hoeveel je jaarlijkse inkomen bedraagt, … Een badkamerspecialist is goed op de hoogte over de voorwaarden van de mogelijke subsidies voor je badkamerrenovatie. Hij bekijkt dus graag samen met jou waarvoor je in aanmerking komt. En dat is niet alles… Hij bezorgt je ook alle nodige documenten voor een vlotte en correcte aanvraag. 

  TIP: ontvang gericht advies bij meerdere vakmannen actief in je buurt via onze offerteservice
 • Waarom werk ik best samen met 1 aannemer voor mijn badkamerrenovatie?
  Wil je aanspraak maken op het verlaagde btw-tarief voor je badkamerrenovatie in 2022? Dan ben je verplicht om een aannemer in te schakelen. Bij de andere premies kan je ook doe-het-zelven, maar sowieso is kiezen voor een badkamerspecialist een goed idee. Je krijgt namelijk advies op maat én je bent zeker van een perfect eindresultaat. 

 

Badkamer renoveren?
Ontvang vrijblijvend offertes & vergelijk
Lees ook
Badkamerrenovatie: mogelijkheden en tips
Badkamerrenovatie: mogelijkheden en tips
Moderne badkamers: Inspiratie
Moderne badkamers: Inspiratie
Een betonvloer in de badkamer
Een betonvloer in de badkamer
houten badkamermeubel plaatsen
Houten badkamermeubel: tips en inspiratie
Tips kleine badkamer inrichten
Tips kleine badkamer inrichten
Een inloopdouche maken: Tips en nuttige afmetingen
Een inloopdouche maken: Tips en nuttige afmetingen
Regendouche kiezen: tips en inspiratie
Regendouche kiezen: tips en inspiratie
Houten vloer in de badkamer: Parket of laminaat?
Houten vloer in de badkamer: Parket of laminaat?
Tips voor een geslaagde badkamerverlichting
Tips voor een geslaagde badkamerverlichting
Tips voor een tijdloze badkamer
Tips voor een tijdloze badkamer
badkamer renoveren tips en prijzen
Tips voor het renoveren van de badkamer
Een gietvloer in de badkamer
Een gietvloer in de badkamer