Bij het plaatsen van een alarmsysteem ben je verplicht om een aantal spelregels te volgen die door de Belgische overheid zijn opgesteld. In dit artikel krijg je een samenvatting van de Belgische wetgeving betreffende alarmsystemen die werken met een buitensiréne, buitenlicht en/of een meldkamer.

 

Beveiligingscamera - wetgeving alarmsystemen © Shutterstock

 

wetgeving Alarmsysteem plaatsen

Wanneer je als particulier je eigen alarmsysteem plaatst, is het niet verplicht om het systeem door een erkende beveiligingsonderneming te laten keuren. Het laten plaatsen van een alarmsysteem mag enkel door een erkend beveiligingsbedrijf.

 

verplicht jaarlijks onderhoud

Je bent zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks onderhoud van het alarmsysteem. Je mag het onderhoud zelf uitvoeren. Indien je dit niet wil of kan, moet je een erkend beveiligingsbedrijf inschakelen. Het bedrijf levert na uitvoering van de werkzaamheden een attest af. Je bent niet langer verplicht om een onderhoudscontract af te sluiten voor jaarlijks onderhoud.

 

Onderhoud beveiligingscamera © Shutterstock

 

Aangifte alarminstallatie

Indien je niet aangesloten bent bij een erkende alarmcentrale ben je verplicht om binnen tien dagen na het in gebruik nemen van het alarmsysteem je systeem aan te melden bij het meldpunt alarmsystemen. Ook als huurder. De aangifte gaat via een speciale pagina van Policeonweb. Het doel van de wetgever is om een nationale databank te creëren die in geval van nood door de politiediensten geraadpleegd kan worden. Wanneer er een alarmmelding is, kan politie of een andere alarmdienst direct beschikken over belangrijke informatie.

 

Alarmsysteem afmelden bij verhuizing

Wanneer je huurder bent en je gaat de woning verlaten, ben je verplicht om zelf het alarmsysteem af te melden bij het meldpunt alarmsystemen. De nieuwe huurder moet het systeem opnieuw aanmelden. Zo blijven de gegevens in de databank up to date. Dezelfde regels zijn ook van toepassing op woningbezitters. Bij verkoop van de woning moet je het systeem afmelden, de nieuwe eigenaar moet het systeem binnen tien dagen vervolgens weer aanmelden.

 

alarmcode ingeven - alarmsysteem © shutterstock

 

Ieder jaar bevestigen

Ieder jaar moeten de gegevens betreffende het alarmsysteem bevestigd worden. Als gebruiker krijg je elk jaar een e-mail met daarin het verzoek om de gegevens aan te passen of te bevestigen. Zo wil men voorkomen dat de databank gaat 'vervuilen' door foutieve informatie.

 

Samenvatting regelgeving alarmsystemen

  1. De gebruiker van het systeem is verantwoordelijk.
  2. Je mag zelf een alarmsysteem plaatsen.
  3. Wanneer je een systeem laat plaatsen, moet dit gebeuren door een erkend beveiligingsbedrijf.
  4. Je moet zelf voor het jaarlijks onderhoud zorgen (een onderhoudscontract is niet verplicht).
  5. Je moet binnen 10 dagen na ingebruikname aangifte doen bij het meldpunt alarmsystemen.
  6. Bij vertrek uit de woning moet je het alarmsysteem zelf afmelden bij het meldpunt.
  7. Ieder jaar moeten de gegevens bevestigd worden. Je krijgt hiervoor een e-mail.

 

Prijzen vergelijken loont!

Ook bij alarminstallaties kan het lonen om verschillende offertes aan te vragen. Zo kan je niet alleen prijzen vergelijken maar ook verschillende systemen. Via onderstaand formulier kan je vrijblijvend voorstellen op maat aanvragen bij alarminstallateurs uit jouw regio.